Το πρόγραμμα για την ενίσχυση/ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας στις σχολικές κοινότητες: 

  1. Αναγνωρίστηκε ως καλή πρακτική Κοινωνικής ένταξης & Κοινωνικής ενσωμάτωσης από το European Disability Forum (EDF) και το Social Firms Europe- CEFEC (Centro Espírita Fé, Esperança E Caridade) . 
  2. Προβάλλεται στο Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα.  
  3. Υποβλήθηκε για την αναγνώρισή του ως καλή πρακτική στον Οργανισμό EUFAMI- European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness με θέμα τη διαχείριση περιστατικών αυτοκτονίας. 
  4. “Success story” & “Good Practice για το καινοτόμο υλικό του“DSH Positive Choices”:  από το “European Commission Directorate- General Education, Youth, Sport and Culture” και προβάλλεται στο Erasmus+ Project Results Platform , με συμμετέχοντες εκπροσώπους από: Ελλάδα (ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος), Μ. Βρετανία, Τουρκία, Λιθουανία και Ρουμανία. Δείτε επίσης εδώ.
  5. Mental Health Europe: Supporting the Mental Health & Wellbeing of Young People in Formal Education– Sharing good practices in Europe. Good Practice Poster.
    Προβάλλεται στη βιβλιοθήκη καλών πρακτικών στην πλατφόρμα του Θεματικού Δικτύου HPP «Ψυχική Υγεία σε όλες τις Πολιτικές». Περισσότερα: DG SANTE Health Policy Platform.
    Το Θεματικό Δίκτυο HPP «Ψυχική Υγεία σε όλες τις Πολιτικές» διευθύνεται από την Mental Health Europe και είναι ανοιχτό σε ενδιαφερόμενα μέρη εντός και εκτός του τομέα της υγείας, με στόχο να ανταλλάσσουν γνώσεις και να παρέχουν συστάσεις πολιτικής σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης (ή επέκτασης υφιστάμενων) μηχανισμών και προσεγγίσεων για ολοκληρωμένες πολιτικές και δράσεις για την προαγωγή και προστασία της ψυχικής υγείας.