Το υλικό που αξιοποιείται έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα 21+ του ΙΕΠ Ψυχική Υγεία

Ζώντας και Μαθαίνοντας Μαζί:

 1. ΖΩΝΤΑΣ & ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΕΨ Π. ΣΑΚΕΛ.pdf
 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓ. ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛ.pdf
 3. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf
 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛ.pdf
 5. ΟΜΑΔΕΣ ΕΦΗΒΩΝ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

Συνοδευτικό υλικό:

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛ ..pdf
 2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ & ΨΥΧ. ΑΝΘΕΚΤ. ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf
 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf
 4. ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΟΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf
 5. ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΑΞΗ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf
 6. ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf
 7. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ & ΠΑΙΔΙ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf
 8. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛ.pdf

Erase-s- Greece. Σβήνω το τραύμα από τη ζωή μου

HEROINES – “Είμαι εγώ ο ήρωας-ηρωίδα της δικής μου ζωής”

Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο μας. Δε στιγματίζω. Το διαφορετικό καλωσορίζω! – Αντιστιγματικός λόγος

ΒeRight: Ανθρώπινα Δικαιώματα:

Each of us: 10 Μύθοι για την Ψυχική Υγεία:

 1. EACH OF US_10 μύθοι -Ψυχική Υγεία ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

Each of us: Φυλλάδιο

 1. EACH OF US_Flyer_A5_ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

DSH Positive Choices: Αυτοπροστασία στην αυτοκαταστροφικότητα