ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ (1) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) εργαζόμενο Γενικών Καθηκόντων Μερικής Απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών του Οικοτροφείου στη Λαμία (Οικοτροφείο 15 ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση στη Λαμία).

Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί χώρο διαβίωσης (ως σπίτι) και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.
Η θέση είναι κατηγορίας ΔΕ, με εξαρτημένη σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης και ωράριο κυλιόμενο. Επιθυμητά προσόντα: εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpslam@otenet.gr  από 15/04/2020 έως 22/04/2020.

Μετάβαση στο περιεχόμενο