ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ MIA ΘΕΣH ΝΟΣΗΛΕΥΤH/ΤΡΙΑΣ ΜΨΑ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μία (1)  εργαζόμενο/η  νοσηλευτή/τρια ΠΕ/ΤΕ /ΔΕ (ή έμπειρο/η φροντιστής/στρια) για την κάλυψη των αναγκών του Οικοτροφείου Β’ Δομής Αττικής στην Καλλιθέα (Οικοτροφείο Β’ για άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στο Νομό Αττικής).

Για τη θέση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και έμπειροι φροντιστές, απόφοιτοι ΔΕ και ΙΕΚ, οι υποψηφιότητες των οποίων θα εξεταστούν εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιους της ειδικότητας νοσηλευτή/τριας.

Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί χώρο διαβίωσης (ως σπίτι) και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.

Ως υποχρεωτικά προσόντα ορίζονται: α) πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Επιθυμητά προσόντα: α) εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, β) γνώση χειρισμού Η/Υ, γ) γνώση αγγλικών.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Δικαιολογητικά:

  1. αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση (παρακάτω),
  2. πτυχίο νοσηλευτή/τριας,
  3. άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
  4. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
  5. αποδεικτικά καλής γνώσης Η/Υ και αγγλικών
  6. βεβαίωση/εις εργασίας.

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 06/09/2022 έως 16/09/2022.

Βρείτε εδώ την αίτηση σε μορφή pdf και doc.

Μετάβαση στο περιεχόμενο