ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ MIA ΘΕΣH ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, στη δομή Φωκίδας, προκηρύσσει θέση  συνεργάτη, για τις ανάγκες της  Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ν. Φωκίδας.

Η θέση αφορά:

  • Έναν (1) Ψυχίατρο μερικής ή και πλήρους απασχόλησης για την Κινητή Μονάδας Ψυχικής Υγείας.

Η  Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (ΚΜΨΥ ν. Φωκίδας)  λειτουργεί στο νομό από το 1981 και παρέχει δωρεάν  υπηρεσίες στον πληθυσμό όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Οι υπηρεσίες προσφέρονται πλησίον του τόπου κατοικίας του ωφελούμενου με επισκέψεις στα  αγροτικά ιατρεία ή/και Κέντρα Υγείας, με κατ’ οίκον επισκέψεις ή/και όταν απαιτείται στον χώρο.

Απαραίτητα προσόντα: Τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: τουλάχιστον εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας και  στην Κοινοτική Ψυχιατρική, Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος Σπουδών.

Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών:

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateiaekpsfok@gmail.com από 23.9.2022.

Μετάβαση στο περιεχόμενο