ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει εργαζόμενο για την κάλυψη των αναγκών των Προστατευμένων Διαμερισμάτων στην Καλλιθέα Αττικής.
Τα Προστατευμένα Διαμερίσματα (ΠΔ) ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο ημιαυτόνομης διαβίωσης χαμηλής ή μέσης εποπτείας και υποστήριξης, με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Αποτελεί χώρο διαβίωσης ως σπίτι και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας, σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, με στόχο την ψυχοκοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση, την κοινωνική ενσωμάτωση και ενδυνάμωση και την ανεξαρτητοποίηση των ληπτών.
Για την θέση εργασίας μπορούν να υποβάλουν οι εξής ειδικότητες:

Ειδικότητα

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητά προσόντα

Ψυχολογίας

α) πτυχίο ψυχολογίας ΠΕ ή Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ/ΤΕ ή Εργοθεραπείας ΠΕ/ΤΕ

β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

γ) εάν το πτυχίο είναι αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση και  αναγνώριση της ακαδημαικής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ

α) εργασιακή εμπειρία σε Μονάδες  Ψυχικής Υγείας, όπως Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης οικοτροφεία, προστατευμένα διαμερίσματα, ή/και Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Ημέρας, β) γνώση χειρισμού Η/Υ, γ) γνώση αγγλικών.

Θα συνεκτιμηθούν: μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική/Κοινοτική Ψυχιατρική ή άλλο συναφές γνωστικό αντικείμενο, ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Κοινωνικής Εργασίας

Εργοθεραπείας

Κοινωνικών Φροντιστών

α) πτυχίο δευτερβάθμιας /μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ (βοηθοί εργοθεραπευτών- κοινωνικοί φροντιστές – β.νοσηλευτές), Επαγγελματικού Λυκείου, Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ

α) εργασιακή εμπειρία σε  Μονάδες  Ψυχικής Υγείας, όπως Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης οικοτροφεία, προστατευμένα διαμερίσματα, ή/και Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Ημέρας,

β) άδεια οδήγησης Γ ή Δ κατηγορίας, γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) γνώση αγγλικών.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση (μπορείτε να τη βρείτε εδώ), 2) πτυχίο, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) εάν το πτυχίο είναι αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση και αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, 5) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) βεβαίωση/εις εργασίας (αν υπάρχουν) και όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνετε απαραίτητο.
Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με την προοπτική μετατροπής σε αορίστου χρόνου.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση attiki@ekpse.gr από 23/01/2024 έως 06/02/2024.

Μετάβαση στο περιεχόμενο