ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ Η ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΟΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ Η ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΟΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να καλύψει θέση ειδικότητας Νοσηλευτή – τρια (ΠΕ/ΤΕ) ή Επισκέπτη- τρια Υγείας (ΠΕ/ΤΕ) για τις ανάγκες της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Ν. Φθιώτιδας, με έδρα την Λαμία

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ

Μπορείτε να βρείτε το έγγραφο της αίτησης εδώ

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση fthiotida@ekpse.gr σε ενιαίο αρχείο pdf, από 28/05/2024 μέχρι και 15/06/2024 και ώρα 13:00.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22310 66377 (εσωτ.1), Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 με 14:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο