Προστατευμένα Διαμερίσματα

Τα προστατευμένα διαμερίσματα του φορέα μας λειτούργησαν για πρώτη φορά το 1992. Στην Αττική, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Καλλιθέας λειτουργούν σήμερα 7 προστατευμένα διαμερίσματα. Πρόκειται για ενοικιαζόμενους χώρους σε πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, που στεγάζουν από έναν έως και πέντε ενοίκους. Οι ένοικοι έχουν στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά τμήματα ή διαμείνει σε προηγούμενες στεγαστικές δομές (π.χ. νοσοκομεία, ξενώνες βραχείας παραμονής, οικοτροφεία κ.α.), και έχουν τη δυνατότητα να επανακτήσουν υψηλό επίπεδο αυτονομίας στη ζωή τους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, έχουν ανάγκη από ένα θεραπευτικό-υποστηρικτικό πλαίσιο, που να εστιάζει στην επανένταξή τους στην κοινότητα και στην προώθηση της σταθερότητας της ψυχικής τους υγείας.

Η φροντίδα των ανθρώπων με ψυχιατρικές παθήσεις αποδεικνύεται αποτελεσματικότερη όταν παρέχεται μέσα στην κοινότητα, δηλαδή σε κατάλληλες στεγαστικές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που εντάσσονται στο πλαίσιο της γειτονιάς, σε αντίθεση με κάποιο κλειστό χώρο, όπως το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Παράλληλα, η συρρίκνωση των οικονομικών πόρων στις μέρες μας που διατίθενται για την περίθαλψη στα μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία, οδηγούν πλέον στην κατάργηση της μακροχρόνιας ενδονοσοκομειακής νοσηλείας. Συνεπώς, η ύπαρξη των στεγαστικών δομών εντός της κοινότητας- όπως είναι τα οικοτροφεία και τα προστατευμένα διαμερίσματα- καθίσταται περισσότερο αναγκαία.

 

Θεραπευτικό προσωπικό

Η παρουσία της θεραπευτικής ομάδας στην καθημερινότητα των ενοίκων είναι τακτική αλλά ολιγόωρη, και βοηθά στο συντονισμό της καθημερινότητας των ενοίκων, στην ενδυνάμωσή τους, αλλά και στην ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση. Το θεραπευτικό προσωπικό των διαμερισμάτων αποτελείται από: γιατρό, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, υπαλλήλους γενικών και διοικητικών καθηκόντων.

Ευρύτεροι στόχοι των προστατευμένων διαμερισμάτων

– Η προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοφροντίδας των ενοίκων
– Η διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας τους και της ποιότητας ζωής τους
– Η πρόληψη των υποτροπών και της απόσυρσης
– Η ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής
– Η επαγγελματική αποκατάσταση
– Η επανασύνδεση των ενοίκων με το οικογενειακό τους περιβάλλον ή η διατήρηση και βελτίωση των υπαρχόντων δεσμών
– Η διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται στην κοινότητα (πχ. Κέντρα Ημέρας, ψυχοθεραπευτικά κέντρα, αποκαταστασιακά προγράμματα κ.α.).

Η καθημερινότητα στα προστατευμένα διαμερίσματα

Οι άνθρωποι που διαμένουν στα προστατευμένα διαμερίσματα απασχολούνται με δραστηριότητες που προκύπτουν από:

– τις υποχρεώσεις τους εντός του σπιτιού τους, δηλαδή καθαριότητα, μαγείρεμα, φροντίδα χώρου κ.α.
– τις προσωπικές ανάγκες και τους στόχους τους, δηλαδή προ-επαγγελματικά και επαγγελματικά προγράμματα, ψυχοθεραπεία, θεραπεία μέσω τέχνης, ψυχαγωγικές δραστηριότητες εντός και εκτός του σπιτιού τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο