Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ατόμων του Οικοτροφείου Β’ Ψυχογηριατρικών Ασθενών (Οψικίου 18)

Το Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 Ατόμων του Οικοτροφείου Β’ λειτουργεί από το Νοέμβριο 2012 στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 160 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες στόχου σύγκλισης» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 (κωδικός ΟΠΣ 373825).

Το διαμέρισμα βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης και φιλοξενεί τέσσερις ενοίκους που προέρχονται από το Οικοτροφείο Β’. Φιλοξενεί άτομα με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, που χρήζουν περιορισμένης εποπτείας και παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η μονάδα αποτελεί χώρο στέγασης ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες, τα οποία έχουν αυξημένες αλλά όχι πλήρεις ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης. 

Στόχος του Προστατεμένου Διαμερίσματος είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής φροντίδας στα άτομα που διαμένουν με σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητάς τους, ώστε τα φιλοξενούμενα άτομα να λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης αυτόνομη διαβίωσή τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο