Προστατευόμενο Διαμέρισμα Δορυφόρος

Το Προστατευμένο Διαμέρισμα λειτουργεί στη Λαμία από το Νοέμβριο του 2012 και φιλοξενεί τέσσερα μέλη προερχόμενα από το οικοτροφείο Λαμίας.

Η λειτουργία του αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτονόμησης των ενοίκων του. Παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερης πρωτοβουλίας και αυτενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση του υποστηρικτικού θεραπευτικού πλαισίου. Αποτελεί σημαντικό κρίκο της αλυσίδας της θεραπείας και της επανένταξης  των θεραπευόμενων στον κοινωνικό ιστό, μια εναλλακτική δομή διαμονής στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο