Προτάσεις της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Προσφύγων

Η Τεχνική Ομάδα Εργασίας για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Προσφύγων Αττικής, που λειτουργεί μετά από πρωτοβουλία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και υπό τον συντονισμό του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ, στην οποία συμμετέχει η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, απέστειλε στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επιστολή με επισημάνσεις και προτάσεις για την ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική φροντίδα αιτούντων ασύλων και προσφύγων στην Ελλάδα. Βασική προϋπόθεση είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που θα είναι πολυεπίπεδες, συντονισμένες και συνεργικά εφαρμοζόμενες από τους φορείς που παρεμβαίνουν στο πεδίο.

Διαβάστε εδώ το κείμενο με τις αναλυτικές προτάσεις και επισημάνσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο