Σε κρίσιμο σημείο η έλλειψη στέγης και οι άστεγοι σε Ελλάδα και Ευρώπη

 

Το “Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία”-όπου συμμετέχουμε- επισημαίνει το πόσο κρίσιμο είναι το ζήτημα των αστέγων στη χώρα μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα νέα στοιχεία μελέτης  της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τους Άστεγους (FEANTSA), θέμα που φαίνεται να επηρεάζει όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο όσες υφίστανται εντονότερα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα, λοιπόν,  με τα τελευταία στοιχεία, η  Ελλάδα αποτελεί μία χώρα, όπου το 95% των φτωχότερων ξοδεύουν περισσότερο από το 40% του μικρού εισοδήματός τους για τη στέγαση. Φαίνεται επίσης από την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων ότι 1 στους 70 κατοίκους του λεκανοπεδίου είναι άστεγος ή  ζει σε πολύ κακές, ακατάλληλες ή ανασφαλείς στεγαστικές συνθήκες.

Το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία ζητά:

  • Τη δημιουργία «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση του Προβλήματος της Έλλειψης Στέγης», και των αναγκαίων προβλέψεων βελτίωσης του πλαισίου εφαρμογής του
  • Έμφαση στην κοινωνική κατοικία: Σύνδεση της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισης της έλλειψης στέγης με προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, ειδικότερα μετά την ουσιαστική κατάργηση του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας στη χώρα μας
  • Πρόβλεψη σταθερών και επαρκών θεσμοθετημένων πόρων για την κοινωνική πρόνοια και αποτελεσματική αξιοποίηση των αντίστοιχων ευρωπαϊκών πόρων
  • Άμεση παύση των αστυνομικών μέτρων δίωξης και στοχοποίησης πληθυσμών που ανήκουν σε ιδιαιτέρως ευάλωτες ομάδες, όπως οι άστεγοι
  • Τη δημιουργία ενιαίου συστήματος καταγραφής του άστεγου πληθυσμού και των αιτημάτων στέγασης. 
  • Τη δικτύωση και το συντονισμό των υπηρεσιών, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας, όπως επίσης καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εταίρων: διακυβέρνηση/Πολιτεία, υπηρεσίες υγείας/πρόνοιας, κοινωνικοί εταίροι και κοινωνία (Οριζόντια και κάθετη δικτύωση).
  • Τη δημιουργία συνδυασμού υπηρεσιών στέγασης αλλά και υπηρεσιών ολοκληρωμένης παρέμβασης και φροντίδας σε  ειδικές ομάδες στον πληθυσμό των αστέγων, όπως οι άστεγοι με ψυχιατρικά προβλήματα ή άστεγοι που συνδυάζουν προβλήματα υγείας. 
  • Κινητοποίηση της κοινωνίας με στόχο την εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής στίγματος, τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, την προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο