Σώμα εθελοντών για την υγεία Ν. Φωκίδας-Συντονιστική Ομάδα Εθελοντισμού

Το Σώμα Εθελοντών για την υγεία του νομού Φωκίδας αφορά σε μια προσπάθεια της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ., η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011 και υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους Δελφών και Δωρίδας, τους τοπικούς φορείς, τους συλλόγους και τις υπηρεσίες υγείας του Ν. Φωκίδας. Στόχος του είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την έννοια της εθελοντικής προσφοράς σε σχέση με την υγεία, αλλά και η κινητοποίηση των πολιτών της περιοχής, ώστε η/ο καθεμία/νας ανάλογα με τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα, το χρόνο και τον τόπο που μένει να προσφέρει τη βοήθεια της/του στο συνάνθρωπο που την/τον έχει ανάγκη. Στόχος της εθελοντικής δράσης είναι η προώθηση της ανάπτυξης ενός κοινωνικού δικτύου υποστήριξης στην τοπική κοινότητα, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άρση της προκατάληψης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στόχος της συντονιστικής ομάδας είναι η οργάνωση, στήριξη και καθοδήγηση των ατόμων που ενδιαφέρονται να εμπλακούν σε εθελοντική προσφορά, καθώς και η ενημέρωση της τοπικής κοινότητας για την έννοια του εθελοντισμού στην υγεία. Ο εθελοντισμός στην υγεία είναι μια διαδικασία, η οποία απαιτεί τη σταθερότητα των εθελοντών, την εκπαίδευση, την εποπτεία και καθοδήγηση τους. Γι΄ αυτό το λόγο υπάρχει οργανωμένο πλάνο υποδοχής και ένταξης των υποψήφιων εθελοντών στις μονάδες της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. Η συντονιστική ομάδα της ΕΚΨ&ΨΥ, εκτός από το συντονισμό των παραπάνω, διαχειρίζεται την εθελοντική πρακτική ενδιαφερομένων, με συναφείς ως προς το πλαίσιο σπουδές στη δομή της Φωκίδας.

Τέλος, στο πλαίσιο λειτουργίας του Σώματος Εθελοντών έχει αναπτυχθεί συνεργασία με το πρόγραμμα Best Buddies, το οποίο για την Ελλάδα εκπροσωπεί η Tact Hellas. Τα Best Buddies – ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ είναι ένας Παγκόσμιος Οργανισμός που ως στόχο έχει τη δημιουργία μιας Παγκόσμιας Κίνησης Εθελοντών, για τη δημιουργία Φιλίας «ένας προς έναν», την Επαγγελματική Ένταξη και την Ανάπτυξη Ηγετικών Προτύπων σε άτομα με νοητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο