Συμμετοχή στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας

Το τριήμερο 8 – 10 Νοεμβρίου 2019 οι Λογοθεραπεύτριες του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Νομού Φωκίδας κκ. Γεωργία Καράμπελα, Αθανασία Τζιμαρά και Δήμητρα Τσέλλου, είχαν την τιμή να εκπροσωπήσουν το φορέα με αναρτημένη ανακοίνωση στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.
Ο τίτλος ήταν: «Ο ρόλος του λογοθεραπευτή σε ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ενήλικες με Βαριές Ψυχιατρικές Διαταραχές σε μονάδες ψυχικής υγείας: το παράδειγμα της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος (Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. Π. Σακελλαρόπουλος), νομού Φωκίδας».
Στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος και κατανοητός ο ρόλος του λογοθεραπευτή στην ψυχική υγεία και κατ’ επέκταση η δυνατότητα εφαρμογής ομαδικών παρεμβάσεων. Η ΕΚΨ&ΨΥ Π. Σακελλαρόπουλος, συμβάλλοντας στην αποασυλοποίηση των ψυχιατρείων στην Ελλάδα από το 1984, προσφέρει λογοθεραπευτικές υπηρεσίες στους ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές με συγκεκριμένα μοντέλα παρέμβασης, όπως η «Μουσικο – λογο – κινητική (J. Reynell 1978)» και τα Εναλλακτικά και Επαυξητικά Μέσα Επικοινωνίας, μέσω ομαδικών παρεμβάσεων. Πρόκειται για ειδικές, κατευθυντικές και δομημένες, αλλά όχι άκαμπτες μορφές ομάδας με δημιουργικό, διαδραστικό και ψυχο-εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ο στόχος είναι η εκπαίδευση σε κοινωνικές – γλωσσικές – γνωστικές δεξιότητες, η ενίσχυση της αυτοδύναμης δράσης και η συναισθηματική έκφραση.
Οι ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι βασική προϋπόθεση στο πεδίο του Αποϊδρυματισμού, της δημιουργίας δηλαδή Υποστηρικτικών Κοινοτικών Δομών και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Ωστόσο, είναι πρόκληση τα προγράμματα των ομαδικών παρεμβάσεων να στοχεύουν όχι μόνο στη βελτίωση αυτών των ελλειμμάτων, αλλά και στη γενίκευσή τους μετά το πέρας της εφαρμογής των ομάδων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο