Συνάντηση εταίρων προγράμματος Erasmus+ DIGNITY & WELL-BEING στη Βαρκελώνη

Συνεργάτες μας συμμετέχουν στη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος ERASMUS+ DIGNITY & WELL-BEING: Exchange for changing που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη σε δομές που παρέχουν βοήθεια σε αστέγους και ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για την προσέγγιση της πιο ευάλωτης ομάδας, των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Ένας παράλληλος στόχος της συνάντησης είναι η επεξεργασία και η περαιτέρω ανάπτυξη του οδηγού προς επαγγελματίες που περιλαμβάνει τεχνικές προσέγγισης της συγκεκριμένης ομάδας. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με άτομα που στερούνται στέγης ή/και μετανάστες με ιδιαίτερη στόχευση τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Μέσα από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, τη μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων (case studies) και τη συλλογή βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών (best practices) θα παραχθεί ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει τους αντίστοιχους επαγγελματίες να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες αυτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων και να εξασφαλίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και την πρόσβαση σε υπηρεσίες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. 

Εταίροι του προγράμματος είναι Santé Mentale Exclusion Sociale SMES-Europa, projekt UDENFOR, ISTITUTO ANDREA DEVOTO – ISTITUTO DI RICERCA SULLA MARGINALITA’ E LE. POLIDIPENDENZE – O.N.L.U.S., Caritas Archidiecezji Warszawskiej, PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU, Midladns Simon Community, Ε.Κ.Ψ & Ψ.Υ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο