Συνάντηση εταίρων του προγράμματος Erasmus+”Be Right” στην Αθήνα

Μια εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ των εταίρων του προγράμματος “Be Right” Erasmus+, φιλοξένησε η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα. Εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από Ισπανία, Αυστρία, Λιθουανία, Βέλγιο και Ελλάδα αντήλλαξαν νέα για την εξέλιξη των δράσεων και προχώρησαν στον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου και τα επόμενα βήματα και συμφωνήθηκε το πλάνο υλοποίησης των δράσεων, μεταξύ των οποίων η πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Συζητήθηκε, επίσης, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού που θα απευθύνεται σε χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Τα δυο παραπάνω εργαλεία σε συνέχεια της πιλοτικής τους εφαρμογής και με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Οκτώβριο του 2019 θα είναι δημόσια διαθέσιμα. 

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο