Συνάντηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Breakthrough for Resilience: People, Places and Communities για την ανθεκτικότητα

Συνάντηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Breakthrough for Resilience: People, Places and Communities για την ανθεκτικότητα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εrasmus+ Breakthrough for Resilience: People, Places and Communities -Ανακαλύπτοντας την Ανθεκτικότητα: Άνθρωποι, Τόποι και Κοινότητες, στο οποίο συμμετέχει η Δομή Φωκίδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, συνεχίζει την υλοποίησή του, με τους εταίρους από την Ευρώπη, αλλά και με τους συνεργαζόμενους φορείς.

Πρόκειται για ένα επίκαιρο πρόγραμμα, καθώς η ανθεκτικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική στις μέρες μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, αλλά και των κλιματικών αλλαγών.

Στις 2 Μαρτίου 2022, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος προσκάλεσε και παρουσίασε δια ζώσης στους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων φορέων, εργαλεία και μεθόδους, που είναι συνδεδεμένα με την Ανθεκτικότητα επικεντρώνοντας στην κατηγορία «Τόποι».

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://resilienceproject.eu/

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο