Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Erasmus+ Stage of Mind στην Αθήνα

Μεταξύ 13-14 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η 3η Διακρατική Συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος Erasmus+ Stage of Mind στην Αθήνα. Την πρώτη μέρα της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος και τους Aγγέλους της Χαράς και οι φορείς από την Ιρλανδία και την Ισπανία, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα δείγμα των εργαστηρίων του έργου. Τη δεύτερη μέρα, η συνάντηση επικεντρώθηκε στην  πορεία του έργου και την προετοιμασία για τη θεατρική παράσταση που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2023.

Το Πρόγραμμα Stage of Mind (SoM), δημιουργήθηκε με βασικό στόχο να προσφέρει πρόσβαση στα άτομα με ψυχικές διαταραχές στο χώρο του μουσικού θεάτρου, μέσω της κατάρτισης και υποστήριξης τους από εξειδικευμένους επαγγελματίες, προκειμένου να δημιουργήσουν και να ανεβάσουν μια μουσική παράσταση. Ο απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, ο εμπλουτισμός της δημιουργικότητας τους και η ενίσχυση των δυνατοτήτων τους, μέσω της δημιουργίας μιας θεατρικής μουσικής παραγωγής, η οποία, παράλληλα, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του στίγματος των ψυχικών διαταραχών και θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη.

Το έργο έχει διετή διάρκεια και συμμετέχουν έξι οργανισμοί από τους τομείς της ψυχικής υγείας και των παραστατικών τεχνών από τρεις χώρες (Ισπανία, Ελλάδα και Ιρλανδία), οι οποίοι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να δώσουν στα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες του χώρου των παραστατικών τεχνών και να συν-δημιουργήσουν μια μουσική παράσταση.

Leader: FUNDACION INTRAS (Ισπανία), Εταίροι: RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES S.L. (Ισπανία), Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (Ελλάδα), Αngels of Joy – Άγγελοι της Χαράς (Ελλάδα), Housing Association for Integrated Living (Iρλανδία), SMASHING TIMES THEATRE COMPANY LIMITED (Ιρλανδία). Διάρκεια: Μάιος 2021 – Απρίλιος 2023. 24 μήνες.

To έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.stageofmind-project.eu/

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο