Συνάντηση των Εταίρων του Προγράμματος ERASMUS+ “Στεγάζοντας μια ζωή από το δρόμο: Ένα ταξίδι πίσω στο σπίτι υποστηρίζοντας τους ομότιμους”

Πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Οκτωβρίου 2022 στη Φλωρεντία, η καταληκτική συνάντηση των εταίρων του ERASMUS+ Έργου “Στεγάζοντας μια ζωή από το δρόμο: Ένα ταξίδι πίσω στο σπίτι υποστηρίζοντας τους ομότιμους”, προκειμένου να οργανώσουμε τις τελευταίες δράσειw μας, καθώς το πρόγραμμα πλησιάζει στην λήξη του.

Πρόκειται για ένα διετές πρόγραμμα που έχει ως στόχους τόσο την εκπαίδευση επαγγελματιών που εργάζονται με αστέγους όσο και την υποστήριξη ανθρώπων που έχουν βιώσει την αστεγία και βρίσκονται στην διαδικασία ανάκαμψης ώστε να εκπαιδευθούν ως «Πιστοποιημένοι Ομότιμοι Υποστηρικτές» (Journey Certified Supporters).

Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών είχαμε επίσης την ευκαιρία να επισκεφτούμε διάφορες δομές που προσφέρουν υπηρεσίες σε αστέγους και να συμμετάσχουμε στην ημερίδα-παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου από την πλευρά των Ιταλών εταίρων μας παρουσιάζοντας και την δική μας εμπειρία.

Leader: FUNDACION INTRAS (Spain)

 Εταίροι: Restorative Justice for All International Institute cic. United Kingdom, Caritas Archidiecezji Warszawskiej Poland, Salute Mentale ed Esclusione Sociale (SMES) Italy, HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SAATIO SR Finland, ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, Ελλάδα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο