Συνάντηση του δικτύου Eucoms στη Ρουμανία

Στις 18-19.03.23 πραγματοποιήθηκε στο Gura Humοrului της Ρουμανίας συνάντηση του δικτύου Eucomshttps://eucoms.net – (The European Community based Mental Health Service Providers (EUCOMS) Network), στο οποίο η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος είναι ιδρυτικό μέλος, εκπροσωπώντας τη χώρα μας ως ο μόνος ελληνικός φορέας εταίρος. Διεξάχθηκε σεμινάριο με τίτλο «Η πορεία της μεταρρύθμισης στην Ψυχική Υγεία από τα ιδρύματα προς τις κοινοτικές υπηρεσίες».

Το δίκτυο EUCOMS δρα με στόχο να κάνει τη διαφορά μαζί με αλλά και για άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές ψυχικές ασθένειες. Το δίκτυο το κάνει αυτό μέσω της αμοιβαίας μάθησης και υποστήριξης μεταξύ κυρίως παρόχων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά και οργανώσεων χρηστών υπηρεσιών, φροντιστών και οργανισμών που αγωνίζονται για την εφαρμογή πο ιοτικής κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας. Εκτός από την αμοιβαία μάθηση και υποστήριξη, το EUCOMS λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ πολιτικών και ειδικών ψυχικής υγείας και δίνει στους παρόχους υπηρεσιών φωνή στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο πολιτικής. Ο απώτερος στόχος του δικτύου είναι να υλοποιηθούν ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας που βασίζονται στην κοινότητα και να είναι προσβάσιμες για τους χρήστες υπηρεσιών στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Tibi Rotaru της ρουμανικής αντιπροσωπείας, σε συνεργασία με τον Philippe Delespaul από την Ολλανδία, και επικεντρώθηκε στο θέμα του NetworkPsychiatry.

Μετάβαση στο περιεχόμενο