Συνάντηση του Προγράμματος ERASMUS+ “Accommodating a Travelling Life: A Journey Back Home Supporting Peers”

Erasmus co funded logo

Συνάντηση του Προγράμματος ERASMUS “Accommodating a Travelling Life: A Journey Back Home Supporting Peers”.

Mεταξύ 1 και 2 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας η πρώτη δια ζώσης συνάντηση των Εταίρων του Προγράμματος ERASMUS+ “Accommodating a Travelling Life: A Journey Back Home  Supporting Peers”.

Συντονιστής του Προγράμματος είναι ο Οργανισμός INTRAS Foundation (Ισπανία) και εταίροι οι φορείς:  Restorative Justice for All International Institute (United Kingdom), Caritas Archidiecezji Warszawskiej (Poland), Salute Mentale ed Esclusione Sociale (SMES/Italy), Helsinki Diakonissalaitoksen Saatio (Finland) και η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (Ελλάδα). Την ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος εκπροσώπησαν ο Σοφούλης Ταταρίδης και ο Λάζαρος Πετρομελίδης.

Πρόκειται για ένα διετές έργο που έχει ως στόχους την εκπαίδευση επαγγελματιών που εργάζονται με αστέγους στην αξιοποίηση των ομότιμων κατά τη διαδικασία ανάκαμψης, όπως επίσης την υποστήριξη των τελευταίων παρέχοντάς τους σχετική εκπαίδευση ως «Πιστοποιημένοι Ομότιμοι Υποστηρικτές».

Tην περίοδο αυτή ολοκληρώνονται τα δύο εκπαιδευτικά εγχειρίδια που αποτελούν την βάση του Έργου. Παράλληλα προχωρά η μετάφραση του υλικού στα ελληνικά, κάτι που αναμένεται να έχουμε τελειώσει μέσα στον Δεκέμβριο. Για τον Ιανουάριο 2022 προγραμματίζεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προς τους επαγγελματίες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο