Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, ανέπτυξε σχέσεις συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης με τις περιφέρειες, τους δήμους και τις υπηρεσίες τους στις περιοχές που δραστηριοποιείται. Η συνεργασία  αυτή αφορά σε θέματα, κοινωνικής ένταξης, πολιτισμικά, κοινωνικά, εθελοντισμού, δικτύωσης και ανάπτυξης τοπικών ομάδων προαγωγής ψυχικής υγείας καθώς σε θέματα υποστήριξης και υποδοχής αιτημάτων, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα  ψυχικής υγείας. Ο τρόπος επίτευξης αυτών γίνεται είτε μέσα από συναντήσεις και διαβουλεύσεις είτε μέσα από συμπράξεις, κοινές δράσεις, προγράμματα και εκδηλώσεις.