Τα Φιλαράκια Ελλάδας – BESTBUDDIES Greece, είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο που εκπροσωπεί το διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα των Best Buddies International.  Το όραμα του διεθνούς οργανισμού είναι να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο εθελοντικό κίνημα που δημιουργεί ευκαιρίες για «ένας-προς-έναν» φιλίες, υποστηριζόμενη εργασία και ανάπτυξη ηγετικών προτύπων για τα άτομα με νοητικές ή/και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες.

Δραστηριοποιείται από το 2011 με σκοπό την υποστήριξη των ατόμων με νοητικές και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες και την προώθηση της κοινωνικής αφύπνισης των πολιτών για τα άτομα της ευάλωτης ομάδας.  Μέσω της αποδοχής και της κοινωνικής ενσωμάτωσης οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν με χαρά τη ζωή τους και γίνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας.  Για την επίτευξη του σκοπού του, η οργάνωση δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: τη φιλία «ένας-προς-έναν» και την ανάπτυξη ηγετικών προτύπων. Κατά την διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους η οργάνωση υλοποιεί διάφορες κοινωνικές δράσεις με την ενεργή συμμετοχή της ομάδας ωφελουμένων και εθελοντών. 

Μέσω του προγράμματος «Φιλίας» υποστηρίζεται το δικαίωμα των ΑμεΑ στην κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, όχι μόνο προσφέροντας τη δυνατότητα ανάπτυξης φιλίας μεταξύ δύο ατόμων (ενός ατόμου με νοητική υστέρηση και ενός ατόμου τυπικής ανάπτυξης) αλλά εκπαιδεύοντας την κοινωνία στη σημαντικότητα της κοινωνικής αποδοχής. 

Το πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών προτύπων έχει ως σκοπό την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση ατόμων με αναπτυξιακές δυσκολίες ώστε να αποκτούν ηγετικά πρότυπα, να γίνονται δημόσιοι ομιλητές και εκπρόσωποι του προγράμματος. Τα άτομα αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας, μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, εμπιστοσύνη στον εαυτόν τους και αποκτούν ικανότητες υποστήριξης και προώθησης των δικαιωμάτων τους.

Ο νέος/νέα με νοητική υστέρηση αποκτά ταυτότητα, όχι βάση της διαφορετικότητάς του αλλά λόγω της ξεχωριστής προσωπικότητάς του. Ο εθελοντής αποκτά κοινωνική παιδεία και συμβάλλει ενεργά στην δημιουργία μίας νέας πραγματικότητας, αυτής των ίσων δικαιωμάτων για όλους.

H Δομή Φθιώτιδας από το 2015 έχει συνδεθεί με τα Φιλαράκια Ελλάδας – BESTBUDDIES Greece και μέσα από τη συγκεκριμένη δράση τα μέλη μας έχουν δημιουργήσει σχέσεις  φιλίας με εθελοντές από την κοινότητα. Παράλληλα  έχουν την ευκαιρία να  συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες -θεάτρου, χορού, διατροφής , ιππασίας ,υπολογιστών-να ανακαλύψουν με τη βοήθεια των εθελοντών μας   κρυμμένα ταλέντα, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες  τους και να ψυχαγωγηθούν.

Η ομάδα των εθελοντών μας αριθμεί 13 άτομα και ευελπιστούμε να αυξηθεί και να μεταδώσουμε όλοι μαζί το μήνυμα και τη σημασία του εθελοντισμού συμβάλλοντας στην κοινωνική αποδοχή και ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ψυχοκοινωνικα προβλήματα.