Το Μάρτιο του 2010 στο νομό Φωκίδας εγκαταστάθηκε το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων για την Υγεία «Ακεσώ» αποτελώντας μια καινοτόμα υπηρεσία για τα ελληνικά δεδομένα. Αρμοδιότητά του είναι η διαχείριση και διοχέτευση αιτημάτων ψυχοκοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα στους κατάλληλους κάθε φορά φορείς.

Το Δίκτυο αποτέλεσε την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια διασύνδεσης των τοπικών φορέων που ασχολούνται με το “ευ ζην” των ευπαθών ατόμων. 

Βασικοί στόχοι του:

  • Η επικοινωνία του ενδιαφερόμενου πολίτη με το φορέα υγείας που χρειάζεται. Η πληροφόρηση, δηλαδή, για τις διαθέσιμες υπηρεσίες, η υποστήριξη και η παραπομπή σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες.
  • Η διευκόλυνση της δουλειάς του συνεργαζόμενου φορέα μέσω της συνέργειας άλλων «συγγενών» φορέων.
  • Η υποστήριξη και ενίσχυση του έργου και των δράσεων των συνεργαζόμενων φορέων.
  • Η καταγραφή και η ανάδειξη των αναγκών του πληθυσμού της Φωκίδας και ο εντοπισμός των κενών στην παροχή υπηρεσιών υγείας με στόχο αυτό να λειτουργήσει ως εργαλείο για τη διεκδίκηση νέων υπηρεσιών υγείας στο νομό.

Το Δίκτυο «Ακεσώ» συνεχίζει να λειτουργεί στη Φωκίδα εστιάζοντας στην ομαλή συνεργασία και διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας επιδιώκοντας την ολιστική κάλυψη των αναγκών των πολιτών του τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 αποτέλεσε μοντέλο για τη δικτύωση φορέων ψυχικής υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αποκατάστασης σε 4 τομεοποιημένες περιοχές της Ελλάδας, μέσω του έργου “ΔΕΣΜΟΙ: Ενδυνάµωση και ∆ικτύωση Φορέων Ψυχικής Υγείας για Βελτίωση Υπηρεσιών στην κοινότητα”. Παράλληλα, σημαντική είναι η συμβολή του στη δημιουργία συμπράξεων τοπικά και συγκεκριμένα, στην υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων, με το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για την παραχώρηση χώρου για την λειτουργία Κέντρου Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και με το Δήμο Δελφών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων του Κοι.Σ.Π.Ε., δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης για τους ψυχικά ασθενείς.