Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος είναι μέλος του Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία που είναι μέλος της FEANTSA – του Ευρωπαϊκού Οργανισμού- ομπρέλα για τις οργανώσεις που ασχολούνται με τους άστεγους.

Ιδρύθηκε το 2010 από είκοσι κοινωνικές οργανώσεις και κοινωφελείς οργανισμούς, οι οποίοι συμβάλλουν στην καταπολέμηση της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα, υποστηρίζουν κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και αστέγους και συνηγορούν για το δικαίωμα στην ποιοτική κατοικία για όλους τους πολίτες.

Μάθετε περισσότερα εδώ.