Το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΓΥA) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013 και από τότε λειτουργεί με την υποστήριξη της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης “Διαδρομές”.

Το ΓΥΑ έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία και την προαγωγή προσεκτικά επιλεγμένων εκπαιδευτικών προτάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται συμβουλευτική καριέρας για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες με την προοπτική να βοηθηθούν στην εύρεση και διατήρηση εργασίας, στην υποστήριξη της καριέρας τους και της ακαδημαϊκής τους προόδου, όπως επίσης και στη διερεύνηση εναλλακτικών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το ΓΥΑ δίνει έμφαση στη δημιουργία και προαγωγή προσεκτικά επιλεγμένων εκπαιδευτικών διεξόδων με σκοπό να επιτευχθούν επιθυμητά και ουσιαστικά αποτελέσματα. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τα άτομα να βρουν και να αξιοποιήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες, και να τα βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε δυσκολία τυχόν αντιμετωπίζουν, αν εργάζονται ήδη στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Παράλληλα, αναζητά και εξετάζει ευκαιρίες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των ατόμων στο οποίο παρέχει υπηρεσίες.

Το ΓΥA παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής με στόχο οι λήπτες των υπηρεσιών του να:

  • Είναι ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως εργαζόμενοι, καθώς και για ειδικά προνόμια που ενδεχομένως δικαιούνται
  • Μάθουν να συντάσσουν βιογραφικό σημείωμα και να γράφουν συνοδευτικές επιστολές
  • Αποκτήσουν και να αναπτύξουν γνώσεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  • Συντάξουν και να υποβάλουν αιτήσεις κατά την περίοδο αναζήτησης εργασίας
  • Προετοιμαστούν για μια επαγγελματική συνέντευξη (οδηγίες, tips)
  • Αναπτύξουν και να ενισχύσουν δεξιότητες παρουσίασης
  • Πληροφορούνται για δωρεάν ή επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Αναζητούν θέσεις εργασίας στην ελεύθερη αγορά
  • Βοηθιούνται να διερευνήσουν νέες δυνατότητες επιμόρφωσης ή να ενισχύσουν τις γνώσεις που ήδη έχουν

Επίσης, στις κοινωνικοοικονομικά ευπαθείς ομάδες που δε διαθέτουν δικό τους Η/Υ και πρόσβαση στο ίντερνετ παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ΓΥΑ, ώστε να αναζητήσουν πληροφορίες και να κάνουν αιτήσεις για εργασία, όπως επίσης και να κάνουν πρακτική βελτιώνοντας τις δεξιότητες τους στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Εύη Γεωργακοπούλου

Τ. 210 9210042 | E-mail: koispediadromes@gmail.com