Ο Κοι.Σ.Π.Ε. “Διαδρομές”, ιδρύθηκε το 2006 και ανήκει στον 10ο Τομέα Ψυχικής Υγείας. Η ιδέα για τη σύστασή του προήλθε από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και υλοποιήθηκε με τη συνεχή υποστήριξή της. Πρόκειται για ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του.

 Έχει παραγωγική – εμπορική ιδιότητα και συγχρόνως αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας με σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

 Ο Κοι.Σ.Π.Ε «διαδρομές» με μικρά και σταθερά βήματα, δίχως κρατική επιχορήγηση, ανέπτυξε μια σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν:

  • Συνεργείο Καθαρισμού «Μισή Αρχοντιά»
  • Πολιτιστικό καφενείο «Διαδρομές»
  • Γενικό εμπόριο

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.