Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) “Ναυτίλος”  του Τομέα Ψυχικής Υγείας Ροδόπης Έβρου ιδρύθηκε το 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2716/1999 περί Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης, με έδρα στην Αλεξανδρούπολη. Έχει εμπορική ιδιότητα και αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας εποπτευόμενη από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ναυτίλος είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΟΙΣΠΕ, του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο) του Ν. 4430/2016 με Αριθ. Μητρώου 000113002021 και του ΓΕΜΗ.

Στόχοι του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι: α) η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μέσω της ανάπτυξης εμπορικών δραστηριοτήτων και της εργασίας, β) η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, γ) η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η ανάπτυξη των δημιουργικών και παραγωγικών ικανοτήτων και η κοινωνική αυτονομία των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ναυτίλος αναπτύσσει τις εξής δραστηριότητες:

  • Συνεργείο καθαριότητας εσωτερικών & εξωτερικών χώρων
  • Φωτοτυπικό κατάστημα 
  • Χοντρικό και λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών γραφείου & καθαριστικών-χαρτικών

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Ο ΚοιΣΠΕ «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» αριθμεί  91 ιδρυτικά μέλη. Από αυτά 44 είναι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 36 επαγγελματίες ψυχικής υγείας και 11 νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού ή φυσικά πρόσωπα μεταξύ των οποίων, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, το Επιμελητήριο Έβρου, το Οικοτροφείο «Ψύχασπις», ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Νομού Έβρου, ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Νομού Έβρου «Ο Άγιος Βασίλειος», ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων Ψυχικής Υγείας Νομού Έβρου.