Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης του ΤοΨΥ Ν. Φθιώτιδας Ευρυτανίας, ιδρύθηκε στις 14/3/2017 με έδρα τη Λαμία και ανήκει στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που είναι η αρμόδια διοικητική αρχή για τον έλεγχο της νομιμότητας του. Ανέπτυξε με βιώσιμη πορεία έως σήμερα, την επιχειρηματική δραστηριότητα «Συνεργείο Καθαρισμού». Με την ίδια επιτυχία ανέπτυξε και την δευτερεύουσα δραστηριότητα του, που είναι η λειτουργία των Κυλικείων του Θεάτρου Λαμίας. 

Επίσης, έχουν παραχωρηθεί αγροτεμάχια του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας όπου αξιοποιούνται για απασχόληση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Το όραμα που έγινε σκοπός του ήταν και είναι:

  • η κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και ομαλή επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στην θεραπεία τους,
  • η αποστιγματοποίησή τους και η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησής τους
  • η αποφυγή της περιθωριοποίησης και των αποκλεισμών
  • η ενίσχυση της οικονομικής αυτάρκειάς τους.

Όλα αυτά τα έτη, έχει αναπτύξει συνεργασίες με σημαντικούς τοπικούς φορείς, που περιλαμβάνουν το ΕΚΑΒ για Φθιώτιδα και Ευρυτανίας, τις  Περιφερειακές Διευθύνσεις των ΕΟΠΥΥ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, επίσης σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία, τα ΕΛΤΑ Ευρυτανίας για τα καταστήματα Καρπενησίου, Γρανίτσας και Κερασοχωρίου, την ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, το σύλλογο ΑΜΕΑ Ν. Φθιώτιδας, τα κτήρια του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης

Οι υπηρεσίες καθαριότητας γραφείων και χώρων παρέχονται με υπευθυνότητα και σεβασμό. Η διαρκής επικοινωνία και συνεργασία με τους υπευθύνους κάθε φορέα έχει ως στόχο, την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συνολικό ανθρώπινο δυναμικό για τον Ιανουάριο 2022 : 12 εργαζόμενοι (8 από τα άτομα του προσωπικού είναι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.