Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας συμμετέχει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) λόγω της μακρόχρονης στήριξης και σύνδεσης με το χώρο των Κοι.Σ.Π.Ε. Η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελεί το δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο των Κοι.Σ.Π.Ε., όπως προβλέπει ο Ν. 2716/1999 περί μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η θεσμοθέτηση των Κοι.Σ.Π.Ε. στο άρθρο 12 του προοδευτικού, τόσο για την εποχή του όσο και για σήμερα (Ν. 2716/1999) αποτέλεσε το βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της κοινωνικής αντίληψης και της νοοτροπίας για την αντιμετώπιση των αναγκών εργασίας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Μάθετε περισσότερα εδώ.