Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου φορέων ψυχικής υγείας “ASKLEPIOS”. Στόχος του Δικτύου είναι η αλληλοϋποστήριξη των οργανισμών – μελών του, με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που επιδιώκεται μέσω της ανταλλαγής προσωπικού μεταξύ των φορέων – μελών, της διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και της διοργάνωσης συνεδρίων.

Παράλληλα, η δράση του δικτύου ASKLEPIOS καλύπτει τους τομείς:

  • Στήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην εργασία, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία, την κοινωνική ελευθερία
  • Δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποφυγή του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού
  • Εξεύρεση οικονομικών πόρων προς όφελος των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
  • Έρευνα και συμβολή στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της εφαρμογής των στόχων αυτών η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας έχει πραγματοποιήσει 22 εκπαιδευτικές επισκέψεις με το προσωπικό διαφόρων οικοτροφείων σε οργανισμούς-μέλη του Δικτύου στην Αγγλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο εδώ.