Το Δεκέμβριο του 2011 το Δίκτυο ASKLEPIOS έγινε μέλος του European Health Management Association (EHMA). O EHMA είναι ένας οργανισμός που αριθμεί 160 μέλη σε περισσότερες από 30 χώρες. Στόχος του Δικτύου είναι η επιστημονική έρευνα, η ανταλλαγή και διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της υγείας, η διοργάνωση συνεδρίων, και η υποβολή προτάσεων για την χάραξη πολιτικής στους τομείς της υγείας πανευρωπαϊκά. Τα μέλη του οργανισμού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα φορέων και υπηρεσιών, όπως νοσοκομεία, πανεπιστήμια, Υπουργεία Υγείας, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, σχολές «management” καθώς και εταιρίες συμβούλων.

Ο EHMA χρηματοδοτείται μέσω των συνδρομών των μελών, εισοδήματα από έργα που υλοποιεί, χορηγιών και εκδηλώσεων. Είναι καταχωρημένος ως φιλανθρωπικός οργανισμός, βάσει του ιρλανδικού και βελγικού δικαίου.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.