Το European Disability Forum (EDF) είναι ένας ανεξάρτητος μη-κυβερνητικός οργανισμός που υποστηρίζει τα δικαιώματα των 80 εκατομμυρίων ανθρώπων με αναπηρία που ζουν στην Ευρώπη. Συστάθηκε το 1996 από οργανισμούς που στηρίζουν άτομα με αναπηρία με στόχο να διασφαλιστεί η συμμετοχή των ατόμων αυτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους αφορούν. Αποτελεί παράδειγμα μιας ομάδας ανθρώπων που προσπάθησε και κατάφερε να κάνει σημαντικά βήματα όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία με επίκεντρο την αναγνώριση, διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τους. Προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιεί συστηματικά εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ενώνοντας τις φωνές διαφορετικών οργανισμών, και παράλληλα ασκεί πίεση στα κέντρα λήψης αποφάσεων για νομοθετικές αλλαγές προς όφελος της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας. 

Μάθετε περισσότερα εδώ.