Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μental Health Europe (M.H.E.). Μέσω της συμμετοχής στον οργανισμό η Εταιρία ενδυναμώνει τους δεσμούς συνεργασίας με τους Ευρωπαίους εταίρους της με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμμετέχει στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ψυχική Υγεία και ενημερώνεται για τις εξελίξεις στο χώρο της Ψυχικής Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο M.H.E. είναι ένας μη-κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1985 με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής, την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και της προστασίας των δικαιωμάτων πρώην και νυν ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και των συγγενών και των φροντιστών τους. Αντιπροσωπεύει φορείς αλλά και άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, συμπεριλαμβανομένων πρώην και νυν ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, επαγγελματιών και εθελοντών. Σήμερα αριθμεί 67 μέλη από 30 Ευρωπαϊκές χώρες, και 72 μεμονωμένα μέλη. Από την ίδρυση του μέχρι σήμερα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες-που έχουν αναγνωριστεί- για την προώθηση της ψυχικής υγείας στην Ευρώπη και την κοινωνική ενσωμάτωση των ψυχικά ασθενών.

Το όραμα του οργανισμού είναι να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή ατζέντα για τις πολιτικές της Υγείας στον τομέα της Ψυχικής Υγείας και να μπορούν οι πρώην και νυν λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας να είναι ισότιμοι πολίτες, με πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Οι αξίες που προωθεί ο M.H.E. είναι η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, η ελευθερία της επιλογής, η άρση των διακρίσεων, η κοινωνική ενσωμάτωση, η συμμετοχή και η δημοκρατία.

 Περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά μπορείτε να βρείτε εδώ.