Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόοπουλος είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ του Δικτύου SMES Europa.

Το SMES είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο επαγγελματιών και εθελοντών του τομέα της υγείας και του κοινωνικού τομέα, που εργάζονται για τη στήριξη των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας/ακραίας φτώχειας, που συνδέονται με προβλήματα υγείας και ψυχικής υγείας.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο ξεκίνησε το 1992 στη Ρώμη ως αποτέλεσμα του 1ου ευρωπαϊκού σεμιναρίου (Δεκ. 1992) για την παραμέληση και την εγκατάλειψη των ψυχικά ασθενών που ζουν ως άστεγοι σε εξαιρετικά κακές συνθήκες υγείας και κοινωνικής κατάστασης. To 2001 το Δίκτυο καταχωρήθηκε ως Διεθνής Μη Κερδοσκοπική Ένωση (AISBL Βελγικός νόμος 1919).