Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος έχει αναπτύξει διάφορες μορφές συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας αλλά και του εξωτερικού, όπως με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Universiteit Leiden (The Netherlands) στον τομέα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Άλλες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τη Φιλοσοφική Σχολή, το τμήμα Ψυχολογίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης  καθώς και το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Τομέα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η συνεργασία επεκτείνεται κατά διαστήματα και σε άλλα πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού μέσω επισκέψεων εκπαιδευτικού προσωπικού στις δομές της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλλος. Επίσης, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Πατρών εκπονούν την πρακτική τους άσκηση σε δομές και μονάδες του φορέα (τα αντίστοιχα τμήματα των ΤΕΙ έχουν συγχωνευτεί πλέον με σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Κεφαλαίου Ζ του N.4610/109, ΦΕΚ 70-7/5/2019 (Α’ 70) από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Πατρών).