Ταυτότητα

 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (Ε.Κ.Ψ. Π. Σακελλαρόπουλος) είναι επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1986. Τα πρώτα σημαντικά βήματα που οδήγησαν στη σύστασή του έγιναν το 1964 από τον καθηγητή Παιδοψυχιατρικής, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο και την ομάδα συνεργατών του που εμπνευσμένη από το πνεύμα της Κοινωνικής – Κοινοτικής Ψυχιατρικής άρχισε να εργάζεται για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και να αναπτύσσει το μοντέλο της Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο σπίτι του αρρώστου (Ψ.Π.Σ.Α.). Έκτοτε, η Ε.Κ.Ψ. Π. Σακελλαρόπουλος έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Ψυχική Υγεία επεκτείνοντας τις δραστηριότητες σε διάφορες υποβαθμισμένες περιοχές της επικράτειας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα των ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών αναγκών των κατοίκων των περιοχών όπου λειτουργούν δομές της, και συγκεκριμένα των νομών Αττικής, Φωκίδας και όμορων περιοχών, Φθιώτιδας, Έβρου και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης.

Η Ε.Κ.Ψ. Π. Σακελλαρόπουλος επιδιώκει πρωτίστως την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, την έγκαιρη αντιμετώπισή τους και την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Βασικό χαρακτηριστικό των προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεών της είναι ότι αυτές παρέχονται στην κοινότητα και διαπνέονται από το πνεύμα και τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Βασική αρχή του φορέα είναι ότι η πρωτοβάθμια εξωνοσοκομειακή περίθαλψη θα πρέπει να σηκώνει το ουσιαστικότερο βάρος των υπηρεσιών που έχει ανάγκη ένας πληθυσμός. Το νοσοκομείο και το ψυχιατρείο βοηθούν μόνο, όταν συνεργάζονται στενά και εναρμονίζονται με τις προσπάθειες των εξωνοσοκομειακών δομών. Χωρίς αυτές, μοιραία οι νοσοκομειακές υπηρεσίες  οδηγούν τον πάσχοντα στην ασυλοποίηση.

Παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών, ο φορέας εργάστηκε εξαρχής με την κοινότητα για την ευαισθητοποίηση της σε θέματα ψυχικής υγείας και την αποδοχή ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες από αυτή. Μέσα από προγράμματα και δράσεις Αγωγής Κοινότητας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις κ.α.) που υλοποιεί στα 36 χρόνια λειτουργίας του στους νομούς Αττικής, Φωκίδας, Φθιώτιδας και Έβρου-Ροδόπης έχει να παρουσιάσει ένα πλούσιο έργο σε επίπεδο προαγωγής της ψυχικής υγείας, καταπολέμησης του στίγματος και κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ένα άλλο βασικό κομμάτι της δράσης της Ε.Κ.Ψ. Π. Σακελλαρόπουλος είναι η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν ως στόχο την ανάδειξη στελεχών υψηλής εξειδίκευσης που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και θα συνδράμουν στην ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης αναπτύσσοντας και αναβαθμίζοντας τις εξωνοσοκομειακές δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας στη χώρα.

Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται από επιδοτήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγίες και δωρεές.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο