Θεσμικοί και εκπαιδευτικοί φορείς

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν διάφορες μορφές συνεργασίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, όπως με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στον τομέα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Άλλες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές δραστηριότητες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τη Φιλοσοφική Σχολή, το τμήμα Ψυχολογίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Τομέα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η συνεργασία επεκτείνεται κατά διαστήματα και σε άλλα πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού μέσω επισκέψεων εκπαιδευτικού προσωπικού στις δομές της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλλος. Επίσης, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Πατρών εκπονούν την πρακτική τους άσκηση σε δομές και μονάδες του φορέα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο