Βιωματικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς α’ & β’βαθμιας εκπαίδευσης

Βιωματικά ενδοσχολικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υλοποίησαν συνεργάτες της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Το διήμερο σεμινάριο (26/2 & 5/3) με θέμα τη διαχείριση των συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα πραγματοποιήθηκε για εκπαιδευτικούς Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πειραιά σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, κ. Χρυσοστομίδη και κα Μποσινάκη. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έγινε ανταλλαγή εμπειριών, συζητήθηκαν προβληματισμοί και ανησυχίες και έγινε βιωματική επεξεργασία τεχνικών διαχείρισης συγκρούσεων με τη δυναμική και δημιουργική συμμετοχή όλων.

Το δεύτερο ενδοσχολικό σεμινάριο (28/3 & 7/3) απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς του 7ου ΓΕΛ Πειραιά. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η επεξεργασία θεμάτων επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών, καθώς και μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών μέσα από βιωματικές ασκήσεις και παρεμβάσεις. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν μεγάλη, ενεργή και ενθουσιώδης αποδίδοντας στο διήμερο μια ξεχωριστή δυναμική. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο