Υλικό του προγράμματος

Το υλικό που αξιοποιείται έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα 21+ του ΙΕΠ Ψυχική Υγεία

 

Ζώντας και Μαθαίνοντας Μαζί:

 

1. ΖΩΝΤΑΣ & ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΕΨ Π. ΣΑΚΕΛ.pdf

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓ. ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛ.pdf

3. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛ.pdf

5. ΟΜΑΔΕΣ ΕΦΗΒΩΝ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

 

Συνοδευτικό υλικό:

 

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛ ..pdf

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ & ΨΥΧ. ΑΝΘΕΚΤ. ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

9. ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΟΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

10.ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΑΞΗ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

11. ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

12. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ & ΠΑΙΔΙ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

13.  ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛ.pdf

 

ΒeRight: Ανθρώπινα Δικαιώματα: 

 

ΟΔΗΓΟΣ: Be Right. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛ.pdf

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Ανοιχτή και διαθέσιμη στα ελληνικά.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Ανοιχτό και διαθέσιμο για εκτύπωση και χρήση 

 

Each of us: 10 Μύθοι για την Ψυχική Υγεία: 

1. EACH OF US_10 μύθοι -Ψυχική Υγεία ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

 

Each of us: Φυλλάδιο

2. EACH OF US_Flyer_A5_ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

DSH Positive Choices: Αυτοπροστασία στην αυτοκαταστροφικότητα

 

DSH. Positive Choices Best Practice Handbook ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.συνημ 25.pdf

ERASMUS + DSH ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛ

DSH. Τι είναι Αλεξιθυμία ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pptx (2).pdf

DSH. Συναισθήματα Ι, Γνωριμία με τα συναισθήματα ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛ.συνημ29.pdf

DSH. Συναισθήματα ΙΙ_(Α).pdf

DSH. Συναισθήματα ΙΙ_ (Β).pdf

DSH. Συναισθήματα ΙΙ_ (Γ).pdf

DSH. Συναισθήματα ΙΙΙ_ (Α).pdf

DSH. Συναισθήματα ΙΙΙ_ (Β).pdf

DSH. Συναισθήματα ΙΙΙ_ (Γ).pdf

DSH. Εφηβεία – Συνάντηση 1η. ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

DSH. Χαρακτηριστικά της Εφηβείας ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ(1).pdf

DSH. Εφηβεία- Διαταραχές συμπεριφοράς στους εφήβους. ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

DSH. ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

DSH. Άγχος εξετάσεων_ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

DSH. Ενσυναίσθηση ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pptx (2).pdf

DSH. Α 18 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pdf

DSH. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1-2 ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.pptx.pdf

DSH. Η συναισθηματική σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή.pdf

DSH. Επικοινωνία_Εκπαίδ στην απόκτηση κοιν. δεξ-Κριτική.Συν. 2η.pdf

DSH. Άγχος εκπαιδευτικών_ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛ.συνημ37.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο