Θέσεις Εργασίας | Εθελοντισμός

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236, Υποέργο 2 «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών», ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής , μετά την από 11.06.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα), ψυχολόγο (1), με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ορισμένου Χρόνου (εως 30.09.2023), αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της σχετικής αίτησης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο παρών τελικός πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για την ειδικότητα του ψυχολόγου αναρτάται σήμερα 03/08/2021, ημέρα Τρίτη.

Δείτε εδώ τον Πίνακα Τελικών Αποτελεσμάτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236.

Η θέση εργασίας αφορά στη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) και συγκεκριμένα σε μία θέση ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο μέχρι τη λήξη του έργου 30.09.2023.

Το υποέργο 2 αφορά υπηρεσίες ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας μέσω της ενίσχυσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( άρθρο 6, 7, και 11 του Ν. 2716/99 ) και συγκεκριμένα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας και της ενίσχυσης των κλιμακίων που λειτουργούν στο Νομό σύμφωνα με την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας. Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους καθώς μέσω του Προγράμματος θα υπάρξει δικτύωση και επέκταση των εξωνοσοκομειακών μονάδων ψυχικής υγείας του Τομέα και θα αξιοποιηθεί το σύνολο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας ώστε να καλύψει μέρος των ελλείψεων στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα, αποτελείται από παιδοψυχίατρο μερικής απασχόλησης (1), ψυχολόγο (1), ειδικό παιδαγωγό (1) και κοινωνικό λειτουργό ή επισκέπτη υγείας (1) και παρέχει τις υπηρεσίες στο νομό Φωκίδας και συγκεκριμένα στα κλιμάκια της Κινητής Μονάδας, κατ' οίκον, σε Κέντρα Υγείας, σε αγροτικά ιατρεία όσο και στα γραφεία της Κ.Μ.Ψ.Υ. καθώς οι υπηρεσίες αφορούν όλο το νομό.
Υποβολή Αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο με ηλεκτρονική υποβολή αναγράφοντας στο θέμα το Υποέργο και την Ειδικότητα, από 11/06/2021 μέχρι και 21/06/2021 και ώρα 9:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για θέση ψυχολογου σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Β’ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει ψυχολόγο πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου. για την κάλυψη των αναγκών του Β’ Οικοτροφείου στην Καλλιθέα Αττικής.
Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί χώρο διαβίωσης (ως σπίτι) και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.

Απαραίτητα Προσόντα : α) πτυχίο ψυχολογίας, β) άδεια άσκησης επαγγέλματος
Επιθυμητά προσόντα: α) διετή εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, όπως Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης οικοτροφεία, προστατευμένα διαμερίσματα, ή/και Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Ημέρας, γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) γνώση αγγλικών
Θα συνεκτιμηθούν: χρονική δέσμευση τουλάχιστον δύο (2) ετών, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική/κοινοτική Ψυχιατρική ή άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο, ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση, 2) πτυχίο ψυχολογίας, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 5) βεβαίωση/εις εργασίας (αν υπάρχουν) και όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνετε απαραίτητο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από 01/06/2021 έως 11/06/2021.

Βρείτε εδώ την σχετική αίτηση

 

 

ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236,
Υποέργο 2 « Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τα αποτελέσματα επιλογής , μετά την από 20.04.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) με ένα (1) κοινωνικό λειτουργό, με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ορισμένου Χρόνου (έως τη λήξη του έργου 30.09.2023), τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Η τελική κατάταξη των υποψηφίων υποβάλλεται προς έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΚΨ μετά την παρέλευση πέντε ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Πίνακας Κοινωνικών λειτουργών
Α/Α 1

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης 9188

Συνολική Βαθμολογία 20

Ο παρόν Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων δημοσιοποιείται σήμερα 27 /04 /2021 , ημέρα Τρίτη σύμφωνα με όσα έχουν οριστεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στη Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2265022600 (εσωτερικό 101).

ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος
Μπαφατάκης Ασημάκης
Οικονομικός Υπεύθυνος Δομής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/-ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236.

Η πρόσκληση αφορά στην πρόσληψη ενός/μίας κοινωνικού/-ής λειτουργού πλήρους απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 18 μηνών.

Η θέση εργασίας αφορά στη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) και συγκεκριμένα:
Το υποέργο 2 αφορά υπηρεσίες ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας μέσω της ενίσχυσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( άρθρο 6, 7, και 11 του Ν. 2716/99 ) και συγκεκριμένα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας και της ενίσχυσης των κλιμακίων που λειτουργούν στο Νομό σύμφωνα με την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας. Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους καθώς μέσω του Προγράμματος θα υπάρξει δικτύωση και επέκταση των εξωνοσοκομειακών μονάδων ψυχικής υγείας του Τομέα και θα αξιοποιηθεί το σύνολο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας ώστε να καλύψει μέρος των ελλείψεων στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα, αποτελείται από παιδοψυχίατρο μερικής απασχόλησης (1), ψυχολόγο (1), ειδικό παιδαγωγό (1) και κοινωνικό λειτουργό ή επισκέπτη υγείας (1) και παρέχει τις υπηρεσίες στο νομό Φωκίδας και συγκεκριμένα στα κλιμάκια της Κινητής Μονάδας, κατ' οίκον, σε Κέντρα Υγείας, σε αγροτικά ιατρεία όσο και στα γραφεία της Κ.Μ.Ψ.Υ. καθώς οι υπηρεσίες αφορούν όλο το νομό.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για έναν/μία νοσηλευτή/τρια στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Αττικής

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μία (1) εργαζόμενο/η νοσηλευτή/τρια ΠΕ/ΤΕ για την κάλυψη των αναγκών του Οικοτροφείου Α’ Δομής Αττικής στην Καλλιθέα (Οικοτροφείο 15 ατόμων, με βαριά νοητική υστέρηση).
Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί χώρο διαβίωσης (ως σπίτι) και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.
Ως υποχρεωτικά προσόντα ορίζονται: α) πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ/ΤΕ, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) γνώση αγγλικών. Επιθυμητά προσόντα: εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση (παρακάτω), 2) πτυχίο νοσηλευτή/τριας, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) βεβαίωση/εις εργασίας.

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρxείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από 18/03/2021 έως 07/04/2021.

Δείτε εδώ την αίτηση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ένα/μία κοινωνικό/ή λειτουργό στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Αττικής

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μία (1) εργαζόμενο/η κοινωνικό/ή λειτουργό ΠΕ/ΤΕ για την κάλυψη των αναγκών του Οικοτροφείου Α’ Δομής Αττικής στην Καλλιθέα (Οικοτροφείο 15 ατόμων, με βαριά νοητική υστέρηση).
Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί χώρο διαβίωσης (ως σπίτι) και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.
Ως υποχρεωτικά προσόντα ορίζονται: α) πτυχίο κοινωνικού/ής λειτουργού ΠΕ/ΤΕ, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) γνώση αγγλικών. Επιθυμητά προσόντα: εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση (παρακάτω), 2) πτυχίο κοινωνικού/ής λειτουργού, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) βεβαίωση/εις εργασίας.

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρxείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από 18/03/2021 έως 31/03/2021.

Δείτε εδώ την αίτηση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να πληρώσει μία θέση εργοθεραπευτή/εργοθεραπεύτριας στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Καλλιθέα Αττικής.

Ο υποψήφιος/ Η υποψήφια για τη θέση απαραίτητα πρέπει να έχει:

 • Πτυχίο ΤΕΙ – ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο, ισότιμο τίτλο, εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον διετή (2) προϋπηρεσία σε χώρο Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης
 • Γνώση αγγλικών τουλάχιστον σε επίπεδο C1
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης/ μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
 • Μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο ειδικότητας

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Χρονική δέσμευση τουλάχιστον δύο (2) ετών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική/Κοινοτική Ψυχιατρική ή άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο
 • Συστατικές επιστολές

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου. 

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση , 2) πτυχίο εργοθεραπευτή, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) βεβαίωση/εις εργασίας. 

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.


Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  από 11/02/2021 έως 22/02/2021.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να πληρώσει μία (1) θέση Νοσηλευτή/τριας στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Προστατευμένα Διαμερίσματα / Οικοτροφείο στην Αλεξανδρούπολη.

Ο υποψήφιος για τη θέση πρέπει :

α) να είναι κάτοχος πτυχίου ΤΕ Νοσηλευτικής,

β)να έχει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε νοσοκομειακές ή εξωνοσοκομειακές  Μονάδες Υγείας ή Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Θα προσμετρηθούν θετικά: α) η συναφής εργασιακή εμπειρία(σε νοσοκομειακές ή εξωνοσοκομειακές  Μονάδες  Ψυχικής Υγείας όπως Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή Κέντρο Ημέρας  ή Μονάδων και Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης),  β) η εξειδίκευση σε νοσηλευτικούς επιστημονικούς τομείς  όπως Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, Δημόσιας Υγείας – Κοινοτικής Νοσηλευτικής,Γεροντολογικής Νοσηλευτικής, Ανακουφιστικής Φροντίδας,  γ) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών δ) Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων μηνών.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση, 2) πτυχίο νοσηλευτικής, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 5) βεβαίωση/εις εργασίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρxείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από 26/1/2021 έως 1/2/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25510 38178.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΣΤΗΝ ΕΚΨ. Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

   

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) επαγγελματιών ψυχικής υγείας για την υλοποίηση του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και κατ’ οίκον φροντίδας του γενικού πληθυσμού. Οι θέσεις εργασίας αφορούν τη στελέχωση Κέντρου Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) και συγκεκριμένα 2 θέσεις Ψυχολόγων, 1 θέση Κοινωνικού Λειτουργού και 1 θέση Νοσηλευτή/τριας

 

Υποβολή Αιτήσεων

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο τους ηλεκτρονικά, αναγράφοντας με ευκρίνεια στο θέμα «Ονοματεπώνυμο/Ειδικότητα/Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης» από 14/01/2021 μέχρι και 24/01/2021 και ώρα 17:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateiaekpsfok@gmail.com. Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και τις προϋποθέσεις της αίτησης. Πατήστε εδώ για την Αίτηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 

22650 23333 από Δευτέρα έως Παρασκευή½11.00 έως 16.00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΘΕΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να πληρώσει δύο θέσεις ψυχολόγωνστις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Προστατευμένα Διαμερίσματα/ Οικοτροφείο στην Καλλιθέα Αττικής. 

 • Οι υποψήφιοι για τη θέση 1 πρέπει :

α) να είναι κάτοχοι πτυχίου ψυχολογίας, 

β) να έχουν πενταετή εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές  Μονάδες  Ψυχικής Υγείας όπως Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή Κέντρο Ημέρας  ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, 

ή γ) να έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας όπως Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή Κέντρο Ημέρας  ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης

 • Οι υποψήφιοι για τη θέση 2 πρέπει :

α) να είναι κάτοχοι πτυχίου ψυχολογίας, 

β) να έχουν διετή (2) εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές  Μονάδες  Ψυχικής Υγείας όπως Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή Κέντρο Ημέρας  ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, 

Θα συνεκτιμηθούν: χρονική δέσμευση τουλάχιστον δύο (2) ετών, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική/κοινοτική Ψυχιατρική ή άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο, ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, μεγαλύτερη τεκμηριωμένη εμπειρία από τα σημεία β και γ παραπάνω. 

Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου. 

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση, 2) πτυχίο ψυχολογίας, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) βεβαίωση/εις εργασίας. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρxείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  από 22/12/2020 έως 03/01/2021.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να πληρώσει τρεις (3) θέσεις Νοσηλευτών/τριών στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Προστατευμένα Διαμερίσματα / Οικοτροφείο στην Αλεξανδρούπολη.

Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει :
α) να είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής κατά προτεραιότητα, ή ΔΕ Β. Νοσηλευτή,
β) να έχουν εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε νοσοκομειακές ή εξωνοσοκομειακές Μονάδες Υγείας ή Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Θα προσμετρηθούν θετικά: α) η συναφής εργασιακή εμπειρία (σε νοσοκομειακές ή εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας όπως Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή Κέντρο Ημέρας ή Μονάδων και Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης), β) η εξειδίκευση σε νοσηλευτικούς επιστημονικούς τομείς όπως Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, Δημόσιας Υγείας – Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Γεροντολογικής Νοσηλευτικής, Ανακουφιστικής Φροντίδας, γ) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών δ) Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας.

Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων μηνών και με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση, 2) πτυχίο νοσηλευτικής, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) βεβαίωση/εις εργασίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρxείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από 24/12/2020 έως 7/1/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25510 38178.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ MIAΘΕΣHΝΟΣΗΛΕΥΤH/ΤΡΙΑΣ ΜΨΑ 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μία (1)  εργαζόμενο/η  νοσηλευτή/τρια ΤΕ για την κάλυψη των αναγκών του Οικοτροφείου Α’ Δομής Αττικής στην Καλλιθέα (Οικοτροφείο 15 ατόμων, με βαριά νοητική υστέρηση).

Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.Αποτελεί χώρο διαβίωσης (ως σπίτι) και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.

Με την παρούσα η ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος απευθύνει πρόσκληση για την κάλυψη 1 θέσης «ΤΕ Νοσηλευτή/τριας», με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ωράριο κυλιόμενο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για διάστημα έως 4 μηνών (σύμφωνα με το 12 της υπ.αρ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ19678/19.03.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Μέτρα Πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης κρουσμάτων ασθενών με κορονοϊό στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της χώρας»). Η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού έχει στόχο την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Οικοτροφείο, ώστε να αντιμετωπισθούν τυχόν κενά και αυξημένες ανάγκες νοσηλείας λόγω του κορονοϊού.

Ως υποχρεωτικά προσόντα ορίζονται: α) πτυχίο νοσηλευτικής ΤΕ, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) γνώση αγγλικών. Επιθυμητά προσόντα: εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 11/11/2020 έως 18/11/2020.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Ψυχιάτρου 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να προσλάβει ψυχίατρο για την κάλυψη των αναγκών του Οικοτροφείου Β' και των προστατευμένων διαμερισμάτων Δομής Αττικής (στην Καλλιθέα), στο οποίο φιλοξενούνται άτομα με  ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Επιθυμητή είναι η εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Απαραίτητα προσόντα/δικαιολογητικά: α) τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής, β) άδεια ασκήσεως, γ) βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 11/11/2020 έως 25/11/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

• ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Π. Σακελλαρόπουλος διαχρονικά αισθάνεται τους εθελοντές ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της και της προσφοράς της στο χώρο της ψυχικής υγείας. Η πολυετής εμπειρία και συνεργασία με τις ομάδες των εθελοντών μας σε όλη την Ελλάδα έχει αναδείξει αξιόλογο έργο και έχει εμπλουτίσει το δυναμικό του φορέα με αξιόλογους συνεργάτες οι οποίοι μέχρι και σήμερα έχουν σημαντική συμβολή. Η πρόσκληση αφορά σε φοιτητές, νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και άλλες ειδικότητες, καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να προσφέρει το χρόνο του σε Μονάδες Ψυχικής υγείας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές και άλλες δράσεις. Οι δράσεις της ΕΚΨΨΥ είναι πολύπλευρες και στόχος είναι η αξιοποίηση των εθελοντών με βάση τα άμεσα ενδιαφέροντα τους. Παράλληλα με την εθελοντική τους συνεισφορά λαμβάνουν εκπαίδευση και εποπτεία καθώς και ελεύθερη συμμετοχή σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις τους φορέα. Εάν σας ενδιαφέρει η εθελοντική συμμετοχή στην ΕΚΨ & ΨΥ κατεβάστε από εδώ  την αίτηση εθελοντισμού,  συμπληρώστε και στείλετε την στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικά δεδομένα, όπως συγκεκριμενοποιούνται στην παρούσα αίτησή μου και στα συνημμένα αυτής, ενημερώθηκα ότι συλλέγονται αποκλειστικά προς το σκοπό εξέτασης της αιτήσεώς μου για το ενδεχόμενο σύναψης συμβάσεως εργασίας ή έργου και για την επικοινωνία μαζί μου προς το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που συναφθεί η σύμβαση, τα δεδομένα μου τυγχάνουν επεξεργασίας για τις ανάγκες της συμβάσεως αυτής, οπότε και θα ενημερωθώ σχετικά εκ νέου. Στη συνέχεια τα δεδομένα μου διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Για λοιπά θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματά μου έλαβα γνώση ότι μπορώ να ενημερωθώ από την ιστοσελίδα του φορέα https://ekpse.gr/el/, σύνδεσμος «Πολιτική Απορρήτου».