Η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. συμμετέχει ως εταίρος σε μια σειρά προγραμμάτων ERASMUS+

 

• ERASMUS+ PERMIND (Σεπτέμβριος 2017 - Αύγουστος 2019)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο «PERMIND» με το πρόγραμμα Προ και Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές. Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Αλεξανδρούπολη και έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες κινητοποίησης-κοινωνικοποίησης και απασχόλησης των ασθενών και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο στην ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση παρέχοντας στους ωφελούμενους εκπαίδευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης του προγράμματος και εξασφάλιση της συνεργασίας/διασύνδεσης του κάθε μέλους με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να αντιμετωπίζονται και να καλύπτονται σφαιρικά οι ανάγκες τους. Leader: Fundación INTRAS ΙΣΠΑΝΙΑ. Εταίροι: ADP-FEM, association for the development of permaculture (Spain), SENT, Slovenian Association for Mental Health (Slovenia), Changemaker (Sweden).

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ

 

• ERASMUS+ DIGNITY & WELL-BEING: Exchange for changing (Νοέμβριος 2016 - Ιούνιος 2019)

Το πρόγραμμα έχει στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με άτομα που στερούνται στέγης ή/και μετανάστες με ιδιαίτερη στόχευση τις πιο ευάλωτες από αυτές τις ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Μέσα από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, τη μελέτη περιπτώσεων και τη συλλογή βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών θα παραχθεί ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει τους αντίστοιχους επαγγελματίες να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες αυτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων και να εξασφαλίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και την πρόσβαση σε υπηρεσίες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Εταίροι του προγράμματος είναι Santé Mentale Exclusion Sociale SMES-Europa, projekt UDENFOR, ISTITUTO ANDREA DEVOTO - ISTITUTO DI RICERCA SULLA MARGINALITA' E LE. POLIDIPENDENZE - O.N.L.U.S., Caritas Archidiecezji Warszawskiej, PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU, Midladns Simon Community, Ε.Κ.Ψ & Ψ.Υ.

 

• ERASMUS+ KA1 Individuals Mobility First European Sports Party

Το πρόγραμμα αφορά στη διοργάνωση μιας αθλητικής εκδήλωσης όπου θα παραβρεθούν λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και οι συνοδοί τους. Προβλέπεται να εμπλακούν σε αθλητικές δραστηριότητες αλλά και σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης της κοινότητας. Μέσα από τον αθλητισμό επιδιώκεται τόσο η προσέγγιση της κοινότητας όσο και η ενδυνάμωση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσής τους. 

Leader:AFESMO (ΙΣΠΑΝΙΑ), Εταίροι: Φορείς από Σλοβενία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Ελλάδα