Οικοτροφείο “Γλαύκος”

Το Οικοτροφείο Λαμίας “Γλαύκος” ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2003 στο πλαίσιο του Ε.Π. “Υγεία – Πρόνοια 2000-2006” και φιλοξενεί 15 άτομα από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία Αττικής.

Σκοπός της θεραπευτικής ομάδας και της λειτουργίας του οικοτροφείου είναι η εκπαίδευση και η δραστηριοποίηση των μελών στην απόκτηση δεξιοτήτων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της κοινωνικής ψυχιατρικής. Για το λόγο αυτό υπάρχει ένα πλήθος δραστηριοτήτων εντός και εκτός της μονάδας για όλους τους ενοίκους, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ελλείψεις, τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα, και βασιζόμενων στο ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα του καθενός.

Μετάβαση στο περιεχόμενο